Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iz na podstawie art. 13 tegoz Rozporzadzenia aktualne beda ponizsze informacje i zasady zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Spolecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

OFERTA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ UL. ROZRYWKA 1 W KRAKOWIE

Informujemy o możliwości kierowania do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie posiadamy wolne miejsca i zapraszamy do składania dokumentacji kandydatów.

Dom prowadzony jest przez Gminę Miejską Kraków od 2012 roku i przeznaczony jest  dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu całej Polski, wymagających, zgodnie art. 54 Ustawy o pomocy społecznej całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

Wycieczka do Pszczyny

Wczesnojesienna wrześniowa aura w tym roku wyjątkowo sprzyjała aktywności na świeżym powietrzu, postanowiliśmy zatem pojechać na wycieczkę i zwiedzić jakieś ciekawe miejsce, zapraszając przy tej okazji kilkoro mieszkańców zaprzyjaźnionego DPS z Kluzeka.  Wybór padł na Pszczynę, usytuowaną stosunkowo niedaleko od Krakowa i nie bez kozery nazwana Perłą Górnego Śląska.

Olimpiada ogrodowa na Kluzeka

W dniu 05 września odbyła się w DPS Kluzeka VII Olimpiada Ogrodowa.

Podczas Olimpiady rozgrywane były cztery różne konkurencje, a każdy z zawodników musiał wziąć udział w każdej z nich.

Nasz Dom reprezentowało trzech zawodników, którzy świetnie sobie radzili we wszystkich konkurencjach, a wymagały one niemałej zręczności – w końcu Olimpiada to nie przelewki.

Strony