I Turniej Gier Europejskich

W dniu 17 sierpnia 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka odbył się I Turniej Gier Europejskich. Nasi mieszkańcy wzięli udział w czterech  konkurencjach: molkky, kubb, krokiet oraz mini golf.

W zmaganiach sportowych czterdziestu pięciu uczestników  zaprezentowało swoje umiejętności. W zawodach uczestniczyło kilkanaście DPS-ów oraz Klubów Seniora.

I miejsce w rozgrywkach z golfa zajął nasz mieszkaniec – Pan Robert, a drugie w analogicznych rozgrywkach Pan Wiesław.

Mieszkańcom w wyjeździe towarzyszyła terapeutka zajęciowa  Pani Basia. 

    

Galeria: