Byliśmy na Ogrodach Sztuki

W dniach od 18 do 20 lipca 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka odbywały się bardzo interesujące wydarzenia kulturalne pod nazwą „Ogrody Sztuki”. W wydarzeniach tych wzięli udział mieszkańcy małopolskich placówek opiekuńczych, w tym mieszkańcy naszego Domu.

W ciągu trzech dni można było wziąć udział w ciekawych spotkaniach, zapoznać się z pracami mieszkańców domów pomocy społecznej i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Na spotkaniu artystycznym zaprezentowały się osoby interesujące się sztuką w zakresie muzycznym, plastycznym oraz literackim. Wydarzenie to współtworzyli mieszkańcy z naszego Domu Pomocy Społecznej

W pierwszym dniu prezentowane były obrazy  wykonane rożnymi technikami, ale także fotografia i rzeźba. Przedstawione zostały instalacje prac fotograficznych artystki Katarzyny Widmańskiej oraz martwa natura autorstwa Anny Grudzińskiej Sarny z pracowni  fotograficznej „Jedzenie Jest Piękne”. Nasi mieszkańcy również prezentowali swoją twórczość.

Natomiast dzień następny przeznaczony był na prezentację liryki. Pisarze zaprezentowali własne utwory, a recytatorzy przedstawili swoją interpretację prozy i poezji. Gościem specjalnym był pisarz i podróżnik Jacek Kulon, który opowiedział o swojej nowej książce „Hiszpania dumna kraina miłości”.

W trakcie spotkania mieszkaniec naszego Domu, Pan Ryszard przedstawił swoją poezję. Wyrecytował dwa wiersze: „Moją modlitwę” oraz utwór pt. „Zobaczyć jeszcze raz”. Jego liryka została nagrodzona burzą oklasków.

Spotkanie zakończyło się 20 lipca akcentem muzycznym. Wystąpili artyści z krakowskich placówek oraz odbył się koncert akordeonowy.

Galeria: