Wycieczka do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Wycieczka do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu odbyła się  28 lipca 2017 roku.

Na początku spaceru udaliśmy się do południowego skrzydła dziedzińca, by stamtąd podziwiać piękne widoki. Później spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem, który po malowniczym opisaniu historii tego niezwykłego miejsca, zaprowadził nas na krużganki. Tam usłyszeliśmy dalszą część opowieści.

Opactwo, usytuowane na wapiennym wzgórzu nad Wisłą, ufundował najprawdopodobniej Kazimierz I Odnowiciel w 1044 r. W II połowie XI w. powstał zespół romańskich budowli – trójnawowa bazylika oraz zabudowania klasztorne. W XIV wieku opactwo uległo znacznemu zniszczeniu w wyniku ataku Czechów oraz Tatarów. W kolejnych wiekach następowały kilkakrotne przebudowy całego kompleksu, najpierw na styl gotycki w XV w. a następnie

na barok i rokoko. Opactwo zostało zniszczone przez wojny w XVII wieku lecz wkrótce znowu odbudowane i powiększone (m.in. o bibliotekę). Kolejne zniszczenie dotknęło zabudowania klasztorne w związku z zamienieniem ich na twierdzę konfederatów barskich. 8 maja 1991 o. Włodzimierz Zatorski założył przy opactwie Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów. Obecnie trójnawowa świątynia posiada gotyckie prezbiterium i barokową nawę główną.

Po chwili  weszliśmy do kościoła. W środku ujrzeliśmy przepiękne freski, wspaniały, kunsztownie wykonany ołtarz oraz niezwykłą ambonę w kształcie łodzi. Na koniec  naszej wycieczki był  spacer po wałach Wisły w kierunku Skawiny.

Mieszkańcy poznali ponad tysiącletnią historię klasztoru, zobaczyli wiele pięknych zabytków. Była to pouczająca lekcja historii.

 

 

 

 

Galeria: