Zwiedziliśmy Kopalnię Doświadczalną AGH w Krakowie

26 stycznia 2018 roku zwiedziliśmy Kopalnię Doświadczalną Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Obiekt ten  to unikatowe w skali kraju i jedno z nielicznych w Europie laboratorium badawczo-dydaktyczne, które powstało w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. To także obiekt o charakterze muzealnym gdzie prezentowane są maszyny górnicze stosowane w polskim przemyśle. Zgromadzone tu urządzenia skompletowano tak, aby prezentowały zwiedzającym pełny przebieg technologiczny wydobycia węgla.

 

Zwiedziliśmy także Muzeum AGH. Tutaj naszą uwagę zwróciły zabytkowe modele urządzeń górniczych i hutniczych. Szczególnie   kolekcja modeli pieców hutniczych, a wśród nich dwa Wielkie Piece, wzorowane na urządzeniach z hut w Starachowicach i Krakowie. A także modelarium, gdzie znajduje się też dawna aparatura laboratoryjna z pracowni i hal maszynowych AGH. Są to mikroskopy i sprzęt optyczny, urządzenia pomiarowe i wagi, aparatura badawcza.

Galeria: