Turniej Re-Kreacje w DPS Kluzeka

23 listopada 2017  roku Małopolskie Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Centra Aktywności Seniorów wzięły udział w Konkursie Re-kreacje.

Zmagania polegały na stworzeniu  z bezużytecznych przedmiotów dzieł sztuki. Uczestnicy 17 placówek brali udział w trzech kategoriach: strój, biżuteria, przedmiot użytkowy. Nasi mieszkańcy przerobili surowce wtórne na biżuterię /p.Marek/ oraz gitarę /p. Adam/.

Poza podstawowymi celami terapeutycznymi, konkurs miał na celu szerzenie wiedzy na temat użytkowania wtórnego oraz rozwijanie kreatywności wśród seniorów i osób niepełnosprawnych.

Galeria: