Oferta Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie

Informujemy o możliwości kierowania do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie posiadamy wolne miejsca i zapraszamy do składania dokumentacji kandydatów.

Dom prowadzony jest przez Gminę Miejską Kraków od 2012 roku i przeznaczony jest  dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu całej Polski, wymagających, zgodnie art. 54 Ustawy o pomocy społecznej całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iz na podstawie art. 13 tegoz Rozporzadzenia aktualne beda ponizsze informacje i zasady zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Spolecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

Wystawa Owadów w Uniwersytecie Rolniczym

OwadyWystawa na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego pod hasłem „Nie pozwólmy im zginąć”, to coroczne wydarzenie.  Prezentowane w tym roku były żywe owady egzotyczne i krajowe, szkodniki spiżarni, owady karmowe, owady wodne, koprofagi,  motyle, owady społeczne, owady leśne oraz drapieżne.  Rośliny i zwierzęta owadożerne. Fotografie entomologiczne i rożne obrazy twórcze.

… a My tam licznie byliśmy i podziwialiśmy. 

 

 

Dzień Matki

Miniaturowe ogrody w słoikuZ okazji święta Dnia Matki odbywały się warsztaty botaniczne „Mini ogrody” Każdy mieszkaniec mógł wykonać na pracowni taki mini drobiazg dla swojej Mamy oraz dla ozdoby swojego pokoju.

 

 

 

Wielka Majówka

Wycieczka do parku„Wiosna, ach to Ty…” Jak wiosna, to zabawy i gry plenerowe,

to spacery rekreacyjne. Zajęcia zorganizowane przez naszego fizjoterapeutę Pana Mateusza, zawsze cieszą się licznym zainteresowaniem.

 

 

 

Kronika Sportu

Mieszkańcy DPS oglądają prezentację na temat historii narciarstwaKronika Sportu to zajęcia cykliczne i są podsumowaniem ważniejszych wydarzeń sportowych. Podczas spotkań opracowujemy materiały zaproponowane przez uczestników zajęć i wykonujemy prezentację multimedialną. 

Strony