Oferta Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie

Informujemy o możliwości kierowania do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie posiadamy wolne miejsca i zapraszamy do składania dokumentacji kandydatów.

Dom prowadzony jest przez Gminę Miejską Kraków od 2012 roku i przeznaczony jest  dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu całej Polski, wymagających, zgodnie art. 54 Ustawy o pomocy społecznej całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iz na podstawie art. 13 tegoz Rozporzadzenia aktualne beda ponizsze informacje i zasady zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Spolecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

ZAKAZ ODWIEDZIN U MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE UL. ROZRYWKA 1

Na podstawie § 11 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), z dniem 1.04.2021 r. wprowadza się (do odwołania) zakaz odwiedzin u mieszkańców Domu.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
Dariusz Żebrowski

Wycieczka z Nordic Walking

Pora na spacery jest zawsze, nawet jak pogoda nas nie rozpieszcza. Staramy się o tym pamiętać i raz w tygodniu chodzimy na wycieczki do pobliskiego parku Reduta, bądź w inne niezbyt odległe tereny. Każda wyjście to również okazja do ćwiczeń aerobowych na świeżym powietrzu, gimnastyki ogólnousprawniającej, czy Nordic Walkingu.

Serce dla Ingi

Nasz Dom wziął udział w projekcie „Serce dla Ingi”, który zostało zorganizowany, by zebrać pieniądze potrzebne na operację ratującą życie 5 letniej dziewczynki. Mieszkańcy pod okiem terapeutek zajęciowych z ogromnym zaangażowaniem, własnoręcznie wykonali projekty : łapacz snów, obraz- z serduszek ceramicznych , kilimy- „Filemon” i „Bonifacy” oraz podstawki pod kubki wykonane metodą wypalania w drewnie i zdobienia decupage.

Uroczyste wręczenie nagród

Uroczyste wręczenie nagród:

  • za udział w VI konkursie Re-Kreacje zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej Kluzeka i zdobycie dwóch II miejsc za prace użytkowe z recyklingu oraz czterech miejsc wyróżniających
  • za udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium  Et  Spes

Walentynki

Biały kosz pełen czerwonych, papierowych serc. Podpis "Poczta walentynkowa"Również w tym roku,  w naszym Domu świętowaliśmy dzień miłości, szacunku przyjaźni. Wśród mieszkańców i pracowników krążyła Poczta Walentynkowa.

W ten dzień każdy miał szansę dostać swoją walentynkę z Indywidualną pozytywną afirmacją.

 

 

 

 

 

Karnawał

Uczestnicy zabawy karnawałowej w kolorowych strojach, okularach, różnych zabawnych nakryciach głowyKarnawał zazwyczaj obchodzimy hucznie i na bogato, teraz jednak jesteśmy bardziej powściągliwi  ze względu na sytuację- tuż po szczepieniach, trzeba jeszcze trochę poczekać na rozwinięcie odporności.

Islandia

Las na tle czerwono zielonej zorzy polarnejW poniedziałek 25 stycznia w naszym Domu odbyła się prelekcja z cyklu  „Mały- wielki świat”. Jeden z  mieszkańców przy pomocy instruktora kulturalno- oświatowego  przedstawił prezentację o Islandii.

Strony