Oferta Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie

Informujemy o możliwości kierowania do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie posiadamy wolne miejsca i zapraszamy do składania dokumentacji kandydatów.

Dom prowadzony jest przez Gminę Miejską Kraków od 2012 roku i przeznaczony jest  dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu całej Polski, wymagających, zgodnie art. 54 Ustawy o pomocy społecznej całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

ZAKAZ ODWIEDZIN U MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE UL. ROZRYWKA 1

Na podstawie § 11 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 31 października 2018 roku w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 34)  wprowadza się (do odwołania) zakaz odwiedzin u mieszkańców Domu.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

Dariusz Żebrowski

OGRANICZENIE ODWIEDZIN U MIESZKAŃCÓW

OGRANICZENIE ODWIEDZIN U MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Ul. Rozrywka 1

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa sanitarnego Mieszkańcom Domu, którzy są szczególnie narażeni na poważne konsekwencje zdrowotne w przypadku zakażenia chorobami przenoszonymi drogą kropelkową i pośrednio, wprowadza się (do odwołania) ograniczenie odwiedzin u mieszkańców Domu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iz na podstawie art. 13 tegoz Rozporzadzenia aktualne beda ponizsze informacje i zasady zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Spolecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 poszukuje wolontariuszy

OGŁOSZENIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 poszukuje wolontariuszy, którzy będą dokonywać zakupów spożywczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1.

Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i niezarobkowym działaniem, mającym na celu wspieranie własną pracą wybranej społecznie pozytywnej inicjatywy.

 

WYMAGANIA:

Strony