Informacja SARS-CoV-2

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wystąpieniem zakażeń koronawirusem  (SARS- CoV-2)  na terenie Domu Pomocy Społecznej informujemy że zostały wstrzymane do odwołania  odwiedziny mieszkańców Domu oraz zawieszona do odwołania zostaje bezpośrednia obsługa interesantów

Oferta Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie

Informujemy o możliwości kierowania do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie posiadamy wolne miejsca i zapraszamy do składania dokumentacji kandydatów.

Dom prowadzony jest przez Gminę Miejską Kraków od 2012 roku i przeznaczony jest  dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu całej Polski, wymagających, zgodnie art. 54 Ustawy o pomocy społecznej całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iz na podstawie art. 13 tegoz Rozporzadzenia aktualne beda ponizsze informacje i zasady zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Spolecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

Administracja Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1 w dniu 24.12.2021 (Wigilia) będzie nieczynna

W dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) administracja Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1 będzie nieczynna.

Powyższy dzień (Wigilia) wskazany został jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Domu w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 25 grudnia 2021 r. na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

ODWIEDZINY U MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE UL. ROZRYWKA 1

Uprzejmie informuję, iż w Domu Pomocy Społecznej, ul Rozrywka 1 zniesiony został zakaz odwiedzin mieszkańców DPS przez członków ich rodzin i bliskich.

Odwiedziny odbywać się będą zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego z zakresu zachowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce, w sprawie ustalenia terminu odwiedzin należy kontaktować się pod nr tel. 12-411-94-00

 

Lawenda

Kwiaty lwendyJesienna lawenda nas zainspirowała, a jej zapach sprawił,  że została okrzyknięta cudownym zielem.

Wykorzystuje się ją w aromatoterapii. Zapach lawendy ma zbawienny wpływ na psychikę , uspokaja i relaksuje. Zbliżająca się jesień zainspirowała na do pracy z lawendą. Na zdjęciu kilka naszych projektów wykonanych na pracowni terapii zajęciowej -  zapachowe woreczki.

Strony