Oferta Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie

Informujemy o możliwości kierowania do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie posiadamy wolne miejsca i zapraszamy do składania dokumentacji kandydatów.

Dom prowadzony jest przez Gminę Miejską Kraków od 2012 roku i przeznaczony jest  dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu całej Polski, wymagających, zgodnie art. 54 Ustawy o pomocy społecznej całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iz na podstawie art. 13 tegoz Rozporzadzenia aktualne beda ponizsze informacje i zasady zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Spolecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19"

Logo Ministerstwa Zdrowia      Logo Narodowego Funduszu ZdrowiaDom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1 współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów  pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Wycieczka z Nordic Walking

Pora na spacery jest zawsze, nawet jak pogoda nas nie rozpieszcza. Staramy się o tym pamiętać i raz w tygodniu chodzimy na wycieczki do pobliskiego parku Reduta, bądź w inne niezbyt odległe tereny. Każda wyjście to również okazja do ćwiczeń aerobowych na świeżym powietrzu, gimnastyki ogólnousprawniającej, czy Nordic Walkingu.

Serce dla Ingi

Nasz Dom wziął udział w projekcie „Serce dla Ingi”, który zostało zorganizowany, by zebrać pieniądze potrzebne na operację ratującą życie 5 letniej dziewczynki. Mieszkańcy pod okiem terapeutek zajęciowych z ogromnym zaangażowaniem, własnoręcznie wykonali projekty : łapacz snów, obraz- z serduszek ceramicznych , kilimy- „Filemon” i „Bonifacy” oraz podstawki pod kubki wykonane metodą wypalania w drewnie i zdobienia decupage.

Uroczyste wręczenie nagród

Uroczyste wręczenie nagród:

  • za udział w VI konkursie Re-Kreacje zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej Kluzeka i zdobycie dwóch II miejsc za prace użytkowe z recyklingu oraz czterech miejsc wyróżniających
  • za udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium  Et  Spes

Strony