Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1, dalej DPS.

Turniej Remika w DPS Kluzeka

Turniej remikaw tym dniu nasza 4 osobowa drużyna wzięła udział w turnieju. Walka była bezkompromisowa, a I miejsce należało do zawodniczki bezspornie najlepszej wśród zaproszonych gości. Nasi panowie z drużyny spuentowali ten fakt oto w taki sposób: "z taką zawodniczką nie wstyd przegrać" Gratulacje.

Dobra atmosfera, smaczny poczęstunek, prezenty i zawsze przez nas podkreślana integracja - bezcenne.

 

 

Strony