Oferta Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie

Informujemy o możliwości kierowania do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie posiadamy wolne miejsca i zapraszamy do składania dokumentacji kandydatów.

Dom prowadzony jest przez Gminę Miejską Kraków od 2012 roku i przeznaczony jest  dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu całej Polski, wymagających, zgodnie art. 54 Ustawy o pomocy społecznej całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

W naszym Domu realizowany jest program terapeutyczno – rehabilitacyjny obejmujący swoim zakresem pracę z mieszkańcem nad problemem uzależnienia, ukierunkowanie na abstynencję, zmianę zachowań i nawyków oraz naukę zdrowego stylu życia.
Czas pobytu wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 411 94 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.