Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1, ogłasza nabór na stanowisko: