Święto Zmarłych

Zapalone znicze, cmentarz BatowiceŚwięto Zmarłych, to dzień zadumy, jednak zanim pochylimy czoło nad mogiłą bliskich, warto odbyć spacer w celu uporządkowania grobów.  

Na Cmentarzu w Batowicach pojawiła się na jesieni bieżącego roku pierwsza w Krakowie zniczodzielnia. Drugie życie zniczy, czyli nie wyrzucaj, podziel się zniczem w myśl zasady - dbamy o ekologię. Nasi mieszkańcy chętnie podjęli temat i w ramach "zero waste" kilka zniczy odrestaurowali, aby przekazać je do zniczodzielni. Piękny dzień nam sprzyjał. Porządki na cmentarzu oraz spacer zaliczamy do udanych.