Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 Ogłasza nabór