Turniej „Zdrowo i aktywnie”

Pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w okresie od czerwca do września prowadzili warsztaty, których hasłem przewodnim było „Zdrowo  i aktywnie”. Prelekcje miały na celu wzmocnienie czynników chroniących przed uzależnieniem oraz promocję zachowań prozdrowotnych w sferzefizycznej, jak i psychicznej.

Program warsztatów składał się z pięciu spotkań tematycznych:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 poszukuje wolontariuszy

OGŁOSZENIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 poszukuje wolontariuszy, którzy będą dokonywać zakupów spożywczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1.

Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i niezarobkowym działaniem, mającym na celu wspieranie własną pracą wybranej społecznie pozytywnej inicjatywy.

 

WYMAGANIA:

Wycieczki

WycieczkiWycieczki nie należą do najłatwiejszych w okresie zagrożenia pandemią. My jesteśmy ostrożni i potrafimy pogodzić te trudną sytuacje w obecnym czasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony