Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Telefon: 12 411 94 00,
            12 410 53 26
Faks:    12 410 53 25
sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl

          

 

 

Siedziba

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków

Program "Pomocna Dłoń"

 

Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 w Krakowie jest uczestnikiem projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowanym  przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy.

Projekt ten został wdrożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W ramach projektu pielęgniarki uczestniczą w organizowanych kursach:

 

 • Specjalizacja z pielęgniarstwa zachowawczego
 • Leczenie bólu przewlekłego
 • EKG
 • Leczenie ran przewlekłych

 

W ramach projektu oprócz prowadzonych kursów, uczestniczki zostały wyposażone w indywidualny zestaw dla pielęgniarek.

 

Oprócz tego nasza placówka została doposażona w następujący sprzęt:

 • Aparat EKG
 • AED
 • Aparat Ambu
 • Aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego
 • Termometry
 • Aparat do płukania ucha
 • Aparat do płukania oka
 • Wózki toaletowe
 • Pasy do przemieszczenia mieszkańców

 

Sprzęt ten wykorzystywany jest przez pielęgniarki jak i opiekunów i służą pomocą  w sprawowaniu prawidłowej opieki wobec mieszkańców.