Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Telefon: 12 411 94 00,
            12 410 53 26
Faks:    12 410 53 25
sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl

          

 

 

Siedziba

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków

Terapia Psychologiczna

Celem terapii psychologicznej jest przede wszystkim diagnoza osobowości i diagnoza neuropsychologiczna oraz określenie zasobów i ograniczeń mieszkańca ze względu na jego funkcjonowanie w programie readaptacyjnym.

W oparciu o program RehaCom psycholog prowadzi trening zdolności poznawczych usprawniający zakres pamięci mieszkańca, skupienie i uwagę, a także funkcje poznawcze i mowę. Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą w oparciu o wywiady, obserwację, testy i kwestionariusze.

W ramach terapii stosuje się treningi umiejętności praktycznych, indywidualne rozmowy wspierające, naukę sposobów radzenia sobie ze stresem, psychoedukację oraz aktywizowanie i motywowanie mieszkańca do udziału w innych zajęciach prowadzonych w ramach terapii zajęciowej.