Terapia Psychologiczna

Celem terapii psychologicznej jest przede wszystkim diagnoza osobowości i diagnoza neuropsychologiczna oraz określenie zasobów i ograniczeń mieszkańca ze względu na jego funkcjonowanie w programie readaptacyjnym.

W oparciu o program RehaCom psycholog prowadzi trening zdolności poznawczych usprawniający zakres pamięci mieszkańca, skupienie i uwagę, a także funkcje poznawcze i mowę. Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą w oparciu o wywiady, obserwację, testy i kwestionariusze.

W ramach terapii stosuje się treningi umiejętności praktycznych, indywidualne rozmowy wspierające, naukę sposobów radzenia sobie ze stresem, psychoedukację oraz aktywizowanie i motywowanie mieszkańca do udziału w innych zajęciach prowadzonych w ramach terapii zajęciowej.