Terapia Zajęciowa

Terapia Zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania statutowe na podstawie programów terapeutycznych dla poszczególnych pracowni i zespołów. Zajęcia dla 60 uczestników prowadzone są przez  terapeutów oraz opiekunów, podczas których realizowana jest  tematyka bezpośrednio związana z daną pracownią w ramach treningów:

Prowadzone są również zajęcia z zakresu nabywania umiejętności interpersonalnych, pobudzania i rozwijania procesów psychoruchowych z zakresu zaradności osobistej i samodzielności, załatwiania spraw w urzędach i instytucjach. Są one dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia i możliwości osób uczestniczących i mogą ulegać zmianie. Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej podopieczni rozwijają swoje zainteresowania, doskonalą zdolności manualne, umiejętności planowania i przewidywania. Poprzez swoje prace wyrażają ekspresję świata własnych przeżyć, która pozwala nam ich poznać i zrozumieć.